mamy tu wszystkie nowości...

Praca szkoły w poniedziałek 31 października.

W poniedziałek 31 października  szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna czynna  jest od   godz. 7.30 do 15.00
Autokar szkolny  nie kursuje,  w tym dniu nie ma też obiadu.

Wizyta Księdza Biskupa Rafała Markowskiego w Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie

W poniedziałek 10 października 2016r. o godz. 10.30 z duszpasterską wizytą przybędzie Ksiądz Biskup Rafał Markowski.

W programie wizyty spotkanie z uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły i przedstawicielami Rady Rodziców.

Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży - jeszcze w tym roku szkolnym

Gratulacje dla Rady Rodziców za przygotowanie projektu, który został zakwalifikowany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, głosującym na projekt “Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży”. Głosy te zadecydowały o realizacji tego projektu.

http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci/wydarzenia/2016-wrzesien/ogloszono-liste-zadan-do-realizacji-budzetu-obywatelskiego-2017#cnt

Dowóz uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Dowóz dzieci do szkoły w Słomczynie

Trasa poranna

I autobus:

7:25 Słomczyn; 7:30 Kawęczyn; 7:35 Dębówka; 7:40 Turowice; 7:45 przyjazd do szkoły

II autobus

7.00 Obory, potem sukcesywnie: Gassy- Piaski- Cieciszew – szkoła Słomczyn  


Powrót: Godzina: 13:30 i 15:00

Trasa popołudniowa

13:30 odjazd

13:35 Parcela; 13:35 Obory; 13:40 Gassy; 13:45 Piaski; 13:47 Cieciszew; 13:55 Dębówka; 14:00 Kawęczyn; 14:02 Turowice

15:00 odjazd

15:04 Parcela; 15:05 Obory; 15:10 Gassy; 15:15 Piaski; 15:17 Cieciszew; 15:25 Dębówka; 15:30 Kawęczyn; 15:32 Turowice


Do dowozu uprawnieni są uczniowie zamieszkali w odległości 3 km. w przypadku szkoły podstawowej i 4 km. w przypadku gimnazjum.

Regulamin dowozu do odbioru i akceptacji przez rodziców dostępny jest u p. B. Stawiarskiej Op. 

Terminy zebrań z rodzicami

1.09.2016

Oddział przedszkolny:

godz. 17.00 sala OP wychowawca B. Stawiarska

poniedziałek 5.09.2016

Klasa 2a sp:

godz.: 18:00 sala nr 1 wychowawca B. Daniszewska

Klasa 2b sp:

godz.: 18:00 sala nr 2 wychowawca K. Wiśniewska

wtorek 6.09.2016

Klasa 1 sp:

godz.: 17:30 sala nr 2 wychowawca K. Król-Kowalczyk

Klasa 3b sp:

godz.: 17:00 sala nr 1 wychowawca K. Wiewiura

Klasa 1 gim.:

godz.: 18:30 sala nr 7 wychowawca B. Goss

środa 7.09.2016

Klasa 2 gim.

godz.: 18:00 sala nr 7 wychowawca E. Wrębiak

Klasa 6 sp:

godz.: 18:00 sala nr 5 wychowawca I. Michalak

czwartek 8.09.2016

Klasa 4 sp:

godz.: 18:00 sala nr 6 wychowawca A. Mańkowska-Rzezak

Klasa 5 sp:

godz.: 18:00 sala nr 8 /komputerowa/ wychowawca E. Peterek

Klasa 3 gim.

godz. 18.00 sala nr 7 wychowawca C. Pater

Rodzice klasy 3a sp o zebraniu z wychowawcą zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016r. Msza Święta w Kościele w Słomczynie godz. 8.00.

Rozpoczęcie uroczystości w szkole po Mszy Św. około godz. 9.15.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SUMA UBEZPIECZENIA   11.000 ZŁ

Składka ubezpieczenia 47,00 zł

Warunki ubezpieczenia do wglądu w sekretariacie szkoły

Wpłata w sekretariacie do 30 września 2016.

OBIADY W SZKOLE

Od dnia 2 września 2016 r. będą wydawane obiady w szkole:

Koszt całego obiadu    - 9,50 zł

Drugie danie                 - 7,50 zł

Zupa                               - 2 zł

Od września wprowadza się zapisy tylko na abonament  miesięczny.

Zapisy  w sekretariacie szkoły.

Obiady przyrządza Catering Imperium Dobrego Smaku: http://www.imperiumdobregosmaku.pl/

ZASZUM NAM POLSKO

zaszum-nam-polsko-plakat.jpg

Szkolny chór ,,Dziecięce Podwórko”, doświadczył w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 szczególnej, artystycznej lekcji historii.

Zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Wszechnica Konstancińska i grupę artystyczną ,,Pod Prąd” do udziału w wyjątkowych wydarzeniach artystycznych. Pierwsze z nich to koncert w Kościele w Skolimowie, 6 III 2016 r., poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kolejny, to koncert w scenerii starej plebanii przy kościele w Powsinie, wieńczący uroczystości pogrzebowe Stanisława Milczyńskiego, zmarłego w Kanadzie w styczniu 2016r. dowódcy Powstańców, spoczywających w powsińskiej mogile.

Naszą artystyczną drogę podsumowały dwa koncerty podczas wakacji.

1 sierpnia, w Powsinie, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 4 sierpnia w konstancińskiej siedzibie Domu Kultury Hugonówka. Mimo okresu wakacyjnego udało się zaangażować do tej pracy dużą grupę chórzystów, za co jestem bardzo wdzięczna im samym i rodzicom, którzy cierpliwie dowozili i odbierali po długich próbach swoje pociechy.

Koncerty wakacyjne były dla nas niezwykłym doświadczeniem artystycznym i patriotycznym, zwłaszcza, że słuchali nas żyjący jeszcze Powstańcy.

We wszystkie te przedsięwzięcia zaangażowały się osoby spoza naszej szkoły, ale ciągle z nią związane – Schola parafialna, absolwenci, ich rodzice. Dziękuję bardzo p. Marcinowi Ambrozikowi, Państwu Renacie i Wojciechowi Stecom, p. Joannie Gutowskiej, p. Łukaszowi Gutowskiemu, p. Mariuszowi Kowalczykowi, p. Tadeuszowi Daniszewskiemu i zawsze niezawodnym i genialnym absolwentom: Marysi, Marcie, Magdzie, Krzyśkowi, Pawłowi, Kubie, Ryszardowi.

Nasza młodzież i dzieci wzruszają swoim talentem i wrażliwością. To zaszczyt z nimi pracować. Jestem z nich bardzo dumna.

                                                                             Barbara Daniszewska- opiekun artystyczny chóru

Wyjazd do Ciechocinka – Niezapomniana lekcja historii

Ziemio Katyńska

Przesiąknięta polską krwią

W której zasmakowałaś ..

Wanda Wasicka

        W dniu 29 czerwca br. na zaproszenie prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka pana Mariana Gawineckiego delegacja naszej szkoły, na czele z panem dyrektorem Tomaszem Kuczą, nauczycielami, Radą Rodziców oraz uczniami pocztu sztandarowego, wzięła udział we Mszy Św. w Ciechocinku, poświęconej ofiarom zbrodni katyńskiej. Powodem zaproszenia na uroczystość był nasz patron Jan Mejster, który urodził się w Ciechocinku, a zamordowany został w Charkowie.

        W kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła podczas uroczystej  Mszy Św. , której przewodniczył kard. Zenon Grocholewski została odsłonięta tablica upamiętniająca dziewięciu mieszkańców Ciechocinka, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu i innych miejscach kaźni na terenie byłego ZSRR.

        Tablica wykonana została z białego, włoskiego granitu ze złotymi literami. Wieńczy ją wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej, pod którą wmurowano łuskę karabinową wypełnioną ziemią, przywiezioną z Katynia w 1989 roku.  Podobna łuska została wręczona delegacji szkolnej przez Prezesa Związku Kombatantów RP i BWP w Ciechocinku pułkownika Macieja Maksymowicza.

        Wśród zaproszonych gości była także rodzina dwudziestosiedmioletniego wówczas ppor. rez. Jana Mejstera, nauczyciela Szkoły Powszechnej w Słomczynie: Hanna Mejster i Jerzy Mejster, Jego bratanek.

        Cała uroczystość miała piękną patriotyczną oprawę, uświetnioną pieśniami chóralnymi i dostojnym brzmieniem orkiestry wojskowej. Była to dla nas niezapomniana lekcja historii, podczas, której odczytano apel poległych i wybrzmiała salwa honorowa na cześć pomordowanych. Wróciliśmy do Szkoły w Słomczynie pełni wzruszeń, ze świadomością, że największa ofiara, jaką jest oddanie życia za wolność ojczyzny, nakazuje nam i pokoleniom, które przyjdą po nas wieczną pamięć oraz cześć poległym i pomordowanym za naszą wolność.

 dsc_0261-333x640.jpg

dsc_0106-640x424.jpg

dsc_0102-640x424.jpg

dsc_0144-640x424.jpg

dsc_0202-640x424.jpg

dsc_0228-640x424.jpg

dsc_0186-640x424.jpg

dsc_0256-640x424.jpg

dsc_0280-640x424.jpg